Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia (koululuokat 9-…). He jakautuvat 4–12 samoajan vartioihin. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu.

Samoajien luotsina toimivat Hertta Korhonen ja Reetta Sassi.

Valkohuulipiikkipussimäyrät

kokoontuvat Viikin kololla keskiviikkoisin
klo 19:00-20:30.