Avoimet pestit

Tältä sivulta löydät Vesikkojen avoimet vapaaehtoispestit. Jos jokin pesti vähänkään kiinnostaa sinua, ota rohkeasti yhteyttä, ja jutellaan pestistä tarkemmin. Pestejä voidaan myös räätälöidä tarvittaessa. Jos vapaaehtoistyö partiossa kiinnostaa, mutta et löytänyt tästä mieleistä pestiä, ota yhteyttä Vesikkojen pestijohtajaan Amanda Parviaiseen amanda(a)vesikot.net

 

KAKSI SEIKKAILIJOIDEN IKÄKAUSIVASTAAVAA 

Sampon päättäessä ikäkausivastaavan pestin etsimme seikkailijaosastolle johtajaparia seikkailijoiden ikäkausivastaaviksi. Kyseessä on parijohtajuus.

Ikäakausivastaava pestaa ja perehdyttää sampot, tukee sampoja heidän toiminnassaan, varmistaa että joukkueilla on mielekkäät toimintasuunnitelmat, sekä kannustaa yhdessä pestijohtajan kanssa sampoja kouluttautumaan. Ikäkausivastaava kutsuu koolle säännöllisesti samponeuvoston pitääkseen osaston ajan tasalla lippukunnan ja piirin asioista. Hän kannustaa joukkueita osallistumaan ikäkauden kilpailuihin, retkille ja muihin tapahtumiin sekä suunnittelee ja toteuttaa yhdessä ikäkauden muiden johtajien kanssa seikkailijaikäkauden yhteisiä tapahtumia.

Aikatarve: 1h/vko seikkailijaosaston tukeminen, samponeuvosto 2-3 krt/vuosi, seikkailijaosaston tapahtumat

Kenelle: yli 18-vuotiaalle

Pestin kesto: 2 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: heti

Pestaaja: Ohjelmajohtaja Paavo Puranen paavo(a)vesikot.net

Pesti avattu: 1.1.2021

 

OHJELMAJOHTAJA

Koska lippukuntamme on kasvanut erittäin suureksi, vahvistamme johtokolmikkoamme päivittämällä sen johtokuusikoksi. Tämän johdosta rekrytoimme Paavolle johtajapariksi toisen ohjelmajohtajan.

Ohjelmajohtaja johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan toteuttamista kaikissa ikäkausissa mahdollisimman laajasti. Ohjo huolehtii siitä, että lippukunnan päätöksenteossa huomioidaan ikäkaudet ja kasvatustavoitteet. Ohjo pestaa ikäkausivastaavat, ja on hyvin perillä ikäkausien toiminnasta. Ohjo tukee ikäkausien ja ryhmien toiminnansuunnittelua, ja varmistaa yhdessä ikäkausivastaavien kanssa siitä, että ryhmien toiminta on suunnitelmallista ja ikäkausiohjelman mukaista. Ohjelmajohtajat voivat sopia keskenään tehtävänjaosta.

Kenelle: yli 18-vuotiaalle PJ-peruskurssin suorittaneelle

Pestin kesto: 2 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: heti

Pestaaja: Ohjelmajohtaja Paavo Puranen paavo(a)vesikot.net

Pesti avattu: 12.1.2021

 

PESTIJOHTAJA

Koska lippukuntamme on kasvanut erittäin suureksi, vahvistamme johtokolmikkoamme päivittämällä sen johtokuusikoksi. Tämän johdosta rekrytoimme Amandalle johtajapariksi toisen pestijohtajan.

Pestijohtaja huolehtii lippukunnan pestijärjestelmän käytöstä, ylläpitää pestikuvauksia ja suunnittelee yhdessä lippukunnan johtajiston kanssa mitä pestejä lippukunnassa on, sekä tukee rekrytointia. Pejo varmistaa että uudet johtajat otetaan osaksi lippukunnan johtajistoa, ja että he saavat riittävän perehdytyksen. Pejo huolehtii että johtajisto on suorittanut pestin mukaiset koulutukset ja markkinoi tarjolla olevia koulutuksia. Pejo huolehtii että lippukunnassa annetaan systemaattisesti palautetta ja kiitetään tehdystä työstä. 

Kenelle: yli 18-vuotiaalle PJ-peruskurssin suorittaneelle

Pestin kesto: 2 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: heti

Pestaaja: Pestijohtaja Amanda Parviainen amanda(a)vesikot.net

Pesti avattu: 12.1.2021

 

LIPPUKUNNANJOHTAJA, LPKJ

Lippukunnanjohtaja on vastuussa lippukunnan toiminnasta ja sen johtamisesta. Lpkj:n tehtävänä on johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Lippukunnanjohtaja on vastuussa toiminnastaan lippukunnan vuosikokoukselle.

Lippukunnanjohtaja johtaa lippukunnan hallintoa, viestintää, taloutta ja resursseja, kehittää lippukunnan hallintoa ja toimintaa sekä toimii yhteyshenkilönä yhteistyötahojen suuntaan.

Kenelle: vaeltajalle tai aikuiselle, joka on käynyt pj-kurssin

Pestin kesto: LPKJ:n valitsee vuosittain Vesikkojen vuosikokous, pestin toimikausi on vuosikokousten välinen aika, mutta suositeltavaa on jatkaa pestissä vähintään kaksi vuotta. Tämän edellytyksenä on että lippukunnan vuosikokous valitsee LPKJ:n jatkokaudelle.

Pestin aloitus: helmikuu 2021

Pestaaja: Pestijohtaja Amanda Parviainen, amanda (ät) vesikot.net tai ohjelmajohtaja Paavo Puranen, paavo (ät) vesikot.net

 

LIPPUKUNNANJOHTAJAN APULAINEN, LPKJA

Lippukunnanjohtajan apulainen johtaa lippukuntaa lippukunnanjohtajan ollessa estynyt ja auttaa lippukunnanjohtajaa tämän tehtävissä. Lpkja pyrkii yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa kehittämään lippukunnan toimintaa ja on perillä koko lippukunnan toiminnasta yhtäläisesti lippukunnanjohtajan kanssa. Lpkja toimii hallituksen kokouksissa puheenjohtajana lippukunnanjohtajan ollessa estynyt.

Kenelle: samoajalle, vaeltajalle tai aikuiselle

Pestin kesto: Lpkja valitaan vuosittain, mutta suositeltavaa on jatkaa pestissä vähintään kaksi vuotta.

Pestin aloitus: helmikuu 2021

Pestaaja: Pestijohtaja Amanda Parviainen, amanda (ät) vesikot.net tai ohjelmajohtaja Paavo Puranen, paavo (ät) vesikot.net


SIHTEERI

Sihteeri toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa, tuottaa pöytäkirjat ja muistiot kokouksista sekä tallentaa nämä yhdistyksen sähköiseen arkistoon, ja viestii tiedot lippukunnan jäsenistölle.
Sihteeri organisoi toimintakertomuksen kokoamisen sekä vastaa toimintakertomuksen valmistumisesta, tunnuslukujen raportoinnista sekä vuosiselosteiden kokoamisesta seurakunnalle ja Suomen Partiolaisille.
Sihteeri ylläpitää menneiden tapahtumien listausta sekä tapahtumaan osallistuneiden jäsenten lukumäärän tilastointia. Sihteeri vastaa avustushakemusten tekemisestä sekä arkistoi hakemukset.

Kenelle: samoajalle, vaeltajalle tai aikuiselle

Pestin kesto: Sihteeri valitaan vuosittain, mutta hän voi jatkaa pestissään useita vuosia peräkkäin.

Pestin aloitus: helmikuu 2021

Pestaaja: Pestijohtaja Amanda Parviainen, amanda (ät) vesikot.net tai ohjelmajohtaja Paavo Puranen, paavo (ät) vesikot.net


HALLITUKSEN JÄSEN

Lippukunnan hallituksen tehtävänä on suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan vuosikokouksen, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta, sekä edustaa lippukuntaa.


Lippukunnan hallituksen jäsenet valitsee lippukunnan varsinainen kokous eli vuosikokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana toimivan lippukunnanjohtajan lisäksi vähintään kaksi ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on lippukunnan varsinaisten kokousten välinen aika.
Hallituksen jäsen osallistuu aktiivisesti lippukunnan hallitustyöskentelyyn ja kokouksiin. Hallituksen jäsen hoitaa hallituksessa erikseen hänelle osoitettuja ja sovittuja tehtäviä.

Kenelle: Hallituksen jäsenen tulee olla yli 15-vuotias

Pestin kesto: Hallituksen jäsenet valitaan lippukunnan vuosikokouksessa vuosittain, mutta hän voi jatkaa pestissään useita vuosia peräkkäin. Tämän edellytyksenä on, että lippukunnan vuosikokous valitsee hallituksen jäsenen jatkokaudelle.

Pestin aloitus: helmikuu 2021

Pestaaja: Pestijohtaja Amanda Parviainen, amanda (ät) vesikot.net tai ohjelmajohtaja Paavo Puranen, paavo (ät) vesikot.net