Avoimet pestit

Tältä sivulta löydät Vesikkojen avoimet vapaaehtoispestit. Jos jokin pesti vähänkään kiinnostaa sinua, ota rohkeasti yhteyttä, ja jutellaan pestistä tarkemmin. Pestejä voidaan myös räätälöidä tarvittaessa. Jos vapaaehtoistyö partiossa kiinnostaa, mutta et löytänyt tästä mieleistä pestiä, ota yhteyttä Vesikkojen pestijohtajaan Amanda Parviaiseen amanda(a)vesikot.net

SUDENPENTUJEN IKÄKAUSIVASTAAVA

Igorin päättäessä ikäkausivastaavan pestin etsimme Karille johtajaparia toiseksi sudenpentujen ikäkausivastaavaksi. Kyseessä on parijohtajuus.

Ikäakausivastaava pestaa ja perehdyttää akelat, tukee akeloita heidän toiminnassaan, varmistaa että laumoilla on mielekkäät toimintasuunnitelmat, sekä kannustaa yhdessä pestijohtajan kanssa akeloita kouluttautumaan. Ikäkausivastaava kutsuu koolle säännöllisesti akelaneuvoston pitääkseen osaston ajan tasalla lippukunnan ja piirin asioista. Hän kannustaa laumoja osallistumaan ikäkauden kilpailuihin, retkille ja muihin tapahtumiin sekä suunnittelee ja toteuttaa yhdessä ikäkauden muiden johtajien kanssa sudenpentuikäkauden yhteisiä tapahtumia. Hän tekee myös yhteistyötä jäsenrekisterinhoitajan kanssa sudenpentujonon ylläpidossa.

Aikatarve: 1h/vko sudenpentuosaston tukeminen, akelaneuvosto 2-3 krt/vuosi, sudenpentuosaston tapahtumat

Kenelle: aikuiselle

Pestin kesto: 2 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: heti

Pestaaja: Ohjelmajohtaja Paavo Puranen paavo(a)vesikot.net

4-6 AKELAA

Perustamme syksyllä seikkailijoihin siirtyvien laumojen tilalla kaksi uutta laumaa. Toinen lauma perustetaan Viikkiin, toinen Myllypuroon tai Viikkiin. Etsimme näille laumoille sudenpentujohtajia eli akeloita viikkotoimintaan. Parinasi ryhmässä toimii lisäksesi yksi tai kaksi muuta johtajaa, Lippukunnassamme suositaan parijohtajuutta, eli jokaisella ryhmällä on vähintään kaksi johtajaa jotka jakavat vastuun. Tehtävä ei vaadi aikaisempaa partiokokemusta. Sudenpentuohjelmasta voit lukea lisää www.ohjelma.partio.fi.

Tässä tehtävässä pääset tarjoamaan vapaaehtoispanoksellasi lapsille hienon harrastuksen, joka kasvattaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössään. Pääset oppimaan johtamisesta, lasten kanssa toimimisesta ja kasvattamisesta, luonnossa toimisesta sekä tekemään yhdessä mahtavan porukan kanssa. Myös johtajille on omaa ohjelmaa tarjolla.

Pestiin on tarjolla koulutusta. Saat perehdytyksen lippukunnan toimintaan ja tarjoamme sinulle maksutta 3 tunnin mittaisen Tervetuloa partioon -kurssi, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Halutessasi voit osallistua maksutta viikonlopun mittaiselle ryhmänjohtajakurssille, joka perehdyttää sinut 7-9-vuotiaiden sudenpentujen ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

Aikatarve: 2,5h/vko (kokoukset ja niiden suunnittelu), akelaneuvosto 2-3 krt/vuosi, ryhmän omat retket, sudenpentuosaston ja lippukunnan tapahtumat

Kenelle: vaeltajalle tai aikuiselle, aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita

Pestin kesto: 2-3 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: elokuu 2020 (perehdytys voi alkaa jo keväällä)

Pestaaja: Sudenpentujen ikäkausivastaava Kari Klemetti, kari(a)vesikot.net

SEIKKAILIJOIDEN IKÄKAUSIVASTAAVA

Teemun päättäessä ikäkausivastaavan pestin etsimme Sampolle johtajaparia toiseksi sudenpentujen ikäkausivastaavaksi. Kyseessä on parijohtajuus.

Ikäakausivastaava pestaa ja perehdyttää sampot, tukee sampoja heidän toiminnassaan, varmistaa että joukkueilla on mielekkäät toimintasuunnitelmat, sekä kannustaa yhdessä pestijohtajan kanssa sampoja kouluttautumaan. Ikäkausivastaava kutsuu koolle säännöllisesti samponeuvoston pitääkseen osaston ajan tasalla lippukunnan ja piirin asioista. Hän kannustaa joukkueita osallistumaan ikäkauden kilpailuihin, retkille ja muihin tapahtumiin sekä suunnittelee ja toteuttaa yhdessä ikäkauden muiden johtajien kanssa seikkailijaikäkauden yhteisiä tapahtumia.

Aikatarve: 1h/vko seikkailijaosaston tukeminen, samponeuvosto 2-3 krt/vuosi, seikkailijaosaston tapahtumat

Kenelle: aikuiselle

Pestin kesto: 2 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: heti

Pestaaja: Ohjelmajohtaja Paavo Puranen paavo(a)vesikot.net

2-3 SAMPOA

Velhokalat sudenpentulauma siirtyy syksyllä seikkailijoihin, ja heille etsitään kahta-kolmea sampoa, eli seikkailijoiden johtajaa viikkotoimintaan. Parinasi ryhmässä toimii lisäksesi yksi tai kaksi muuta johtajaa. Tehtävä ei vaadi aikaisempaa partiokokemusta. Lippukunnassamme suositaan parijohtajuutta, eli jokaisella ryhmällä on vähintään kaksi johtajaa jotka jakavat vastuun. Seikkailijaohjelmasta voit lukea lisää www.ohjelma.partio.fi.

Tässä tehtävässä pääset tarjoamaan vapaaehtoispanoksellasi lapsille hienon harrastuksen, joka kasvattaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössään. Pääset oppimaan johtamisesta, lasten kanssa toimimisesta ja kasvattamisesta, luonnossa toimisesta sekä tekemään yhdessä mahtavan porukan kanssa. Seikkailjaikäkaudessa myös retkeillään paljon.

Pestiin on tarjolla koulutusta. Saat perehdytyksen lippukunnan toimintaan ja tarjoamme sinulle maksutta 3 tunnin mittaisen Tervetuloa partioon -kurssi, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Halutessasi voit osallistua maksutta viikonlopun mittaiselle ryhmänjohtajakurssille, joka perehdyttää sinut 10-12-vuotiaiden seikkailijoiden ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

Aikatarve: 2,5h/vko (kokoukset ja niiden suunnittelu), samponeuvosto 2-3 krt/vuosi, seikkailijaosaston ja lippukunnan tapahtumat, ryhmän omat retket

Kenelle: vaeltajalle tai aikuiselle, aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita

Pestin kesto: 2-3 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: elokuu 2020 (perehdytys voi alkaa jo keväällä)

Pestaaja: Seikkailijoiden ikäkausivastaavat Sampo Lumme, sampo(a)vesikot.net ja Teemu Stolt, teemu.stolt(a)vesikot.net

2-4 SAMOAJAA TAI VAELTAJAA VARTIONJOHTAJIKSI POIKIEN TARPOJAVARTIOLLE

Uudessa poikavartiossa on 7 poikaa, joista 4 siirtyy entisistä Vadelmavuohista ja 3 Vohvelivelhoista.
Tarpojavartiolla voi olla 2-4 vartionjohtajaa, riippuen johdettavan ryhmän koosta ja haastavuudesta sekä siitä, miten johtajavastuut organisoidaan.

Tehtäviin kuuluvat mm:
* viikkokokousten suunnittelu, tarvehankinnat ja toteutus yhdessä toisten saman ryhmän vartionjohtajien kanssa
* vartion johtaminen tapahtumissa kuten KITT, Hiippari, Törmä, Punkku (toisen vuoden tarpojat), jne
* retkien suunnittelu ja toteutus, kuten vartion oma retki keväällä, tarpojaosaston retki syksyllä
* yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen, * lippukunnan joulujuhla, KITT, tarpojien siirtymä
* vartiojohtajaneuvoston (VJN) kokoukset 2-3 krt toimintakausi

Pestattavilta toivotaan:
* suoritettuna ROK tai johtaminen voi olla osa ROK-harjoittelua.
* mahdollisuutta sitoutua kahden vuoden pestiin
* sopivaa ikään, mieluiten samoaja tai nuori vaeltaja
* halua toimia yhdessä tarpojaikäisten nuorten kanssa

Pestissä apua antavat tarpojaluotsit Jonska, Juske, Mekki ja Miiku
Pestaaja: Tarpojien ikäkausivastaava Mekki Kuusniemi mekki@vesikot.net

JÄSENREKISTERINHOITAJA

Jäsenrekisterinhoitaja ylläpitää lippukunnan ja jäsenistön tietoja Kuksa -jäsenrekisterissä. Hän tekee yhteistyötä piirin ja SP:n jäsenrekisterinhoitajien kanssa sekä on tarvittaessa yhteydessä uusien jäsenten mahdollisiin vanhoihin lippukuntiin. Jäsenrekisterinhoitaja hallinnoi uusien jäsenien jonoa tarvittaessa yhdessä ikäkausivastaavien kanssa, ja huolehtii että kaikki uudet jäsenet lisätään kuksaan, sekä eronneiden jäsenyys päätetään.

Jäsenrekisterinhoitaja hoitaa jäsenmaksuasioihin liittyvät toimenpiteet, ja huolehtii ikäkausivastaavien kanssa, että Kuksassa pestit ja ryhmien kokoonpanot ovat ajan tasalla. Jäsenrekisterinhoitaja muistuttelee myös ikäkausiosastoja merkitsemään kaikki suoritukset ajallaan Kuksaan.

Jäsenrekisterinhoitaja opastaa tarvittaessa jäseniä ja huoltajia Kuksan käytössä. Jäsenrekisterinhoitaja koostaa Kuksasta vuoden vaihteessa tilastotietoja vuosikertomukseen, SP:n vuosiselosteeseen, kaupungin toiminta-avustusanomusta varten sekä srk:n tilastoraporttia varten.

Aikatarve: 0,5h/vko / satunnaisesti (eniten syyskauden alussa)

Kenelle: tarkalle aikuiselle tai vaeltajalle

Pestin kesto: vähintään 2 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: heti

Pestaaja: Jäsenrekisterinhoitaja Amanda Parviainen amanda(a)vesikot.net