Avoimet pestit

Tältä sivulta löydät Vesikkojen avoimet vapaaehtoispestit. Jos jokin pesti vähänkään kiinnostaa sinua, ota rohkeasti yhteyttä, ja jutellaan pestistä tarkemmin. Pestejä voidaan myös räätälöidä tarvittaessa. Jos vapaaehtoistyö partiossa kiinnostaa, mutta et löytänyt tästä mieleistä pestiä, ota yhteyttä Vesikkojen pestijohtajaan Anne ”Amanda” Parviaiseen amanda(a)vesikot.net niin jutellaan lisää toiveistasi.

 

AKELA

Viirupöllöt sudenpentulaumamme etsii Akelaa, eli sudenpentujen johtajaa viikkotoimintaan. Parinasi ryhmässä toimii lisäksesi kaksi muuta johtajaa, Antto ja Mikko. Lauman kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 Viikin kololla. Tehtävä ei vaadi aikaisempaa partiokokemusta. Lippukunnassamme suositaan parijohtajuutta, eli jokaisella ryhmällä on vähintään kaksi johtajaa jotka jakavat vastuun. Sudenpentuohjelmasta voit lukea lisää www.partio-ohjelma.fi 

Tässä tehtävässä pääset tarjoamaan vapaaehtoispanoksellasi hienon harrastuksen 12 lapselle, joka kasvattaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössään. Pääset oppimaan johtamisesta, lasten kanssa toimimisesta ja kasvattamisesta, luonnossa toimisesta sekä tekemään yhdessä mahtavan porukan kanssa

Pestiin on tarjolla koulutusta. Saat perehdytyksen lippukunnan toimintaan ja tarjoamme sinulle maksutta 3 tunnin mittaisen Tervetuloa partioon -kurssi, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Halutessasi voit osallistua maksutta viikonlopun mittaiselle akelakurssille, joka perehdyttää sinut 7-9-vuotiaiden sudenpentujen ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

Aikatarve:  2-3 tuntia/vko kokemuksesta riippuen. Tämän lisäksi järjestämme retkiä, leirejä sekä käymme erilaisissa partiotapahtumissa. Näihin menee suunnittelukokousten lisäksi aikaa n. 2-3 viikonloppua/kausi.

Kenelle: vaeltajalle tai aikuiselle, aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita

Pestin kesto: 2-3 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: syyskuu 2018

Pestaaja: Sudenpentujen ikäkausivastaava Ville “Speedo” Penttilä, speedo(a)vesikot.net

 

SAMPO

Uusi poikaseikkailijajoukkuemme Vohvelivelhot etsii Sampoa, eli seikkailijoiden johtajaa viikkotoimintaan. Parinasi ryhmässä toimii lisäksesi Sampo Lumme. Joukkueen kokoukset pidetään tiistaisin klo  18.45-20.15 Viikissä ulkona. Tehtävä ei vaadi aikaisempaa partiokokemusta. Lippukunnassamme suositaan parijohtajuutta, eli jokaisella ryhmällä on vähintään kaksi johtajaa jotka jakavat vastuun. Seikkailijaohjelmasta voit lukea lisää www.partio-ohjelma.fi 

Tässä tehtävässä pääset tarjoamaan vapaaehtoispanoksellasi hienon harrastuksen 10 pojalle, joka kasvattaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössään. Pääset oppimaan johtamisesta, lasten kanssa toimimisesta ja kasvattamisesta, luonnossa toimisesta sekä tekemään yhdessä mahtavan porukan kanssa

Pestiin on tarjolla koulutusta. Saat perehdytyksen lippukunnan toimintaan ja tarjoamme sinulle maksutta 3 tunnin mittaisen Tervetuloa partioon -kurssi, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Halutessasi voit osallistua maksutta viikonlopun mittaiselle sampokurssille, joka perehdyttää sinut 10-12-vuotiaiden seikkailijoiden ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

Aikatarve: 2-3 tuntia/vko kokemuksesta riippuen. Tämän lisäksi järjestämme retkiä, leirejä sekä käymme erilaisissa partiotapahtumissa. Näihin menee suunnittelukokousten lisäksi aikaa n. 2-3 viikonloppua/kausi.

Kenelle: vaeltajalle tai aikuiselle, aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita

Pestin kesto: 2-3 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: elokuu 2018

Pestaaja: Ohjelmajohtaja Paavo Puranen, paavo(a)vesikot.net

 

SAMPO

Viidakkokissat -joukkue siirtyi syksyllä sudenpennuista seikkailijoihin ja etsii johtajatiimin vahvistukseksi Sampoa, eli seikkailijoiden johtajaa viikkotoimintaan. Ryhmässä toimii lisäksesi kolme muuta johtajaa, Paavo Bianca ja Jooram. Joukkueen kokoukset pidetään maanantaisin klo 18.00-19.30 Viikin kololla. Tehtävä ei vaadi aikaisempaa partiokokemusta. Lippukunnassamme suositaan parijohtajuutta, eli jokaisella ryhmällä on vähintään kaksi johtajaa jotka jakavat vastuun. Seikkailijaohjelmasta voit lukea lisää www.partio-ohjelma.fi 

Tässä tehtävässä pääset tarjoamaan vapaaehtoispanoksellasi hienon harrastuksen 16 lapselle, joka kasvattaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössään. Pääset oppimaan johtamisesta, lasten kanssa toimimisesta ja kasvattamisesta, luonnossa toimisesta sekä tekemään yhdessä mahtavan porukan kanssa

Pestiin on tarjolla koulutusta. Saat perehdytyksen lippukunnan toimintaan ja tarjoamme sinulle maksutta 3 tunnin mittaisen Tervetuloa partioon -kurssi, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Halutessasi voit osallistua maksutta viikonlopun mittaiselle sampokurssille, joka perehdyttää sinut 10-12-vuotiaiden seikkailijoiden ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

Aikatarve: 2-3 tuntia/vko kokemuksesta riippuen. Tämän lisäksi järjestämme retkiä, leirejä sekä käymme erilaisissa partiotapahtumissa. Näihin menee suunnittelukokousten lisäksi aikaa n. 2-3 viikonloppua/kausi.

Kenelle: vaeltajalle tai aikuiselle, aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita

Pestin kesto: 2-3 vuotta, myös lyhyemmästä pestistä voi sopia

Pestin aloitus: elokuu 2018

Pestaaja: Ohjelmajohtaja Paavo Puranen, paavo(a)vesikot.net

 

RAHASTONHOITAJA

Nassen päättäessä pitkän ja ansiokkaan pestinsä, etsimme Vesikoille uutta rahastonhoitajaa. Rahastonhoitaja huolehtii lippukunnan talouteen liittyvistä asioista ja kirjanpidosta. Hän jakaa tietoa hallitukselle lippukunnan taloudesta aina pyydettäessä sekä tarpeellisiksi katsomissaan tilanteissa.

Rahastonhoitaja huolehtii tilinpäätöksen tekemisestä. Rahastonhoitaja vahtii lippukunnan rahoja sekä maksaa lippukunnan laskut ja menot lippukunnanjohtajan tai lpkja:n hyväksymien kuittiselvityksien mukaisesti säännöllisesti ajallaan. Rahastonhoitaja laskuttaa lippukunnan tapahtumat ja karhuaa puuttuvat maksut. Rahastonhoitaja myöntää jäsenille tarvittaessa ennakkoa hankintoihin.

Piiri tarjoaa myös koulutusta rahastonhoitajalle, seuraava koulutus pidetään 28.10. https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/kirjanpitajakoulutus/

Aikatarve: n 20 h/kk

Kenelle: Rahastonhoitajan tulee olla vähintään 18 vuotias pankkiasioinnin vuoksi. Rahastonhoitajan ei tarvitse olla partiolainen.

Pestin kesto: 2 vuotta, halutessaan voi toimia pestissä pidempään

Pestin aloitus: tammikuu 2019, Nasse on luvannut hoitaa 2018 tilinpäätöksen maaliin

Pestaaja: LPKJ Iiro ”Igor” Mäkinen, igor(a)vesikot.net

 

SIHTEERI

Etsimme sihteerillemme Anskulle seuraajaa, Anskun pesti päättyy helmikuussa 2019. Sihteeri toimii sihteerinä hallituksen ja johtajaneuvoston kokouksissa, tuottaa pöytäkirjat ja muistiot kokouksista sekä tallentaa nämä yhdistyksen sähköiseen arkistoon, ja viestii tiedot lippukunnan jäsenistölle.

Sihteeri organisoi toimintakertomuksen kokoamisen sekä vastaa toimintakertomuksen valmistumisesta, tunnuslukujen raportoinnista sekä vuosiselosteiden kokoamisesta seurakunnalle ja Suomen Partiolaisille.

Sihteeri ylläpitää menneiden tapahtumien listausta sekä tapahtumaan osallistuneiden jäsenten lukumäärän tilastointia. Sihteeri vastaa avustushakemusten tekemisestä sekä arkistoi hakemukset.

Kenelle: vaeltajalle tai aikuiselle

Pestin kesto: Sihteeri valitaan vuosittain, mutta hän voi jatkaa pestissään useita vuosia peräkkäin.

Pestin aloitus: helmikuu 2019

Pestaaja: LPKJ Iiro ”Igor” Mäkinen, igor(a)vesikot.net

 

LIPPUKUNNANJOHTAJA

Etsimme lippukunnanjohtajallemme Igorille seuraaja, Igorin pesti päättyy helmikuussa 2019. Lippukunnanjohtaja on vastuussa lippukunnan toiminnasta ja sen johtamisesta. Lpkj:n tehtävänä on johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Lippukunnanjohtaja on vastuussa toiminnastaan lippukunnan vuosikokoukselle.

Lippukunnanjohtaja johtaa lippukunnan hallintoa, viestintää, taloutta ja resursseja, kehittää lippukunnan hallintoa ja toimintaa sekä toimii yhteyshenkilönä yhteistyötahojen suuntaan.

Kenelle: vaeltajalle tai aikuiselle, joka on käynyt pj-peruskurssin

Pestin kesto: LPKJ valitsee vuosittain Vesikkojen vuosikokous, pestin toimikausi on vuosikokousten välinen aika, mutta suositeltavaa on jatkaa pestissä vähintään kaksi vuotta. Tämän edellytyksenä on että lippukunnan vuosikokous valitsee LPKJ:n jatkokaudelle.

Pestin aloitus: helmikuu 2019

Pestaaja: LPKJ Iiro ”Igor” Mäkinen, igor(a)vesikot.net