Vaeltajat

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–8 vaeltajaa.

Vaeltajien aikuisena tukena, vaeltajaluotseina,  toimivat Riikka ja Arttu.

Vuolaat Voalavoanalat

kokoontuvat joka kuun ensimmäisenä viikonloppuna Viikin kololla klo 18-20.